Senaryonun Bölümleri

 

Çekim (Shot) 

Çekim, filmi oluşturan dramatik yapının en küçük birimidir. İki noktalama imi (kesme, zincirleme vb.) arasında kalan görüntü dizisine çekim adıverilir. Diğer bir tanımla,“çekim” , kameranın hiç ara vermeksizin, durduruluncaya değin, sürekli olarak bir görüntüyü filme kaydetmesidir. Çekim, bir sahne içindeki belirli kişi ya da nesneye odağın değiştiğini gösteren bildirimdir. Çekimlerin, kurguyla bir araya getirilmesiyle sahne oluşur.

Sahne (Scene)

Tiyatrodan sinemaya aktarılan sahnenin iki tanımıvar. Birincisi, oyun alanına bir oyuncunun her bir girişi yeni bir sahnenin başlangıcıve her bir çıkışıo sahnenin sonudur. Buna “Fransız Sahnesi” denilir. İkincisi olayların gerçekleşeceği yeri (mekânı) ya da dekoru tanımlar. Bu nedenle tiyatro oyunları; günlük hayattan farklıolay akışı, seçilmiş ve ayıklanmış olaylar, bölünmüşçeşitli sahneler, değişik ortam ve zamanlardan oluşur.

Register to read more...

Senaryonun Evreleri

 

Taslak Öykü (Sinopsis)

 

. Taslak öykü, tema seçilip konu belirlendikten sonra geliştirerek, yazmaya karar verdiğiniz film öyküsünün en kısa yoldan 1-2 sayfa içinde özetlenmesidir.

 

. Taslak öykü, eserin konusu üzerinde ilgilileri (yapımcı/yönetmen) aydınlatan metindir.

 

. Ticari sinemada ya da televizyonda bir filmin yapılıp yapılmamasına çoğu kez,senaryo taslağıda denilen taslak öykü okunduktan sonra karar verilir. Bu nedenle taslak öykü zaman ekonomisi açıdan önemlidir.

 

Taslak öyküyü kısa yazmak önemlidir. Öyküyü bir iki paragrafta ya da bir–iki sayfada anlatabilmek, aynıöyküyü fazla sayfada anlatabilmekten daha zordur.

 

Taslak öykü yazımında dikkat edilecek nokta, ilk aşamada verilen aşırı ayrıntının, sonradan öykünün önünde engel oluşturabileceğidir.

Register to read more...

Senaryo Kavramı

 

 

 Senaryonun Tanımı 

 

Yapım süreci içinde yazılıbir metni olmayan bir film çekmek pek mümkün değildir.Bu yüzden film çekimleri bir senaryo dâhilinde gerçekleştirilir. En basit tanımıyla senaryo,kelimelerle resim yaratma sanatıdır diyebiliriz. Daha kapsamlıbir senaryo tanımı yapacak olursak; belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, sinema sanatıkurallarınıve çağın tekniğini dikkate alan, ilk satırından son satırına dek sinema ve televizyona uygun olarak hazırlanan metindir, diye tanımlayabiliriz. Diğer bir tanımlamaysa senaryoyu, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşhâlidir, diye anlatır.

Register to read more...

SENARYONUN TEMEL ÖGELERİ

 

Bazımeslekler vardır ki biraz sıra dışıdır. İşte senaryo yazımıda veya diğer bir deyişle senaristlik de bu sıra dışımesleklerden biridir. Komşumuzun bir avukat, bir şoför, bir doktor olmasısıradandır da bir senarist olmasıpek sıradan sayılmaz. Gizliden gizliye bir de hayranlık duyulur bu meslek erbablarına.

Öyle ya nerden bulurlar o konuları, nasıl yazarlar insanıekranın başına çivileyen o güzelim eserlerini. Hep şöyle düşünürüz; senaristlik çok yaratıcılık isteyen bir meslek.

Oysaki senaristlikte yaratıcılığın ve yeteneğin rolü düşünülenin aksine pek de fazla değildir.

Dahasıbizi ekran başına çakan eserler ortalama yeteneğe sahip fakat gerekli eğitimi almış kişilerin disiplinli çalşmalarının sonucu oluşmaktadır. Elbette ki yeteneğin ve yaratıcılığın rolünü inkâr etmiyoruz. Ancak başarıda asıl rolün eğitimin ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunun altını çizmeye çalışıyoruz.

 

Register to read more...